Aktualizacja listy oraz planowane terminy wysyłek

aktualizacja

Pojawiła się kolejna aktualizacja listy dla zdobywców herbów maratonów i półmaratonów. Zostały ujęte tam pozytywnie zweryfikowane wnioski nadesłane do nas do 21 grudnia.

Dodatkowo na liście znajduje się planowana lista wysyłek herbów do końca 2017 roku.